Volledig Hitma-assortiment
Hitma Breekplaten
Vorige pagina

Begrippenlijst

Aseptisch


Aseptisch staat voor een product dat vrij is van ziektekiemen door het produceren op een temperatuur van 250 Cº onder strenge hygiënische omstandigheden. Doordat alle processen onder volledige steriele condities behandeld worden, kunnen bacteriën vanuit de omgeving geen invloed hebben op het product.

Niet te verwarren met steriel dat puur staat voor de afwezigheid van levende micro-organismen. Steriliteit wordt bereikt wanneer alle te gebruiken componenten volledig gesterilliseerd zijn. 

ASME


Het American Society of Mechanical Engineers certificaat is een toonaangevend onafhankelijk kwaliteitsprogramma. Het certificaat geeft aan dat een bedrijf toegewijd is aan de openbare veiligheid en kwaliteit van het proces en voldoet aan de ASME-normen. 

ASME Certification and Accreditation

ATEX


Bij deze certificatie wordt getoetst of een apparaat aan alle eisen voldoet. Het ATEX-keurmerk heeft verschillende normen, welke afhankelijk zijn van de toepassing. Alle normen hebben gemeen dat zij betrekking hebben op ontploffingsgevaar. De cijfers achter de letter IP geven de bescherming tegen vaste objecten en waterdichtheid aan. Bijvoorbeeld: IP67, beschermd tegen het binnendringen van water bij onderdompeling. 

Overzicht IP classificaties

Buckling


Men gebruikt het woord buckling bij een onstabiele balans dat lijdt tot het falen van een onderdeel. Op het gebied van breekplaten is dit het moment dat de breekplaat omklapt bij het bereiken van de breekdruk. Het is te vergelijken met een scharnier van een raam/deur, waar een bepaald deel vast blijft zitten, de rest open scharniert en de overdruk weg kan.

CE gecertificeerd


De Conformité Européenne certificering is op veel producten terug te vinden en staat voor ''in overeenstemming met de Europese regelgeving''. Hiermee wordt aangegeven dat het product aan alle Europese regels voldoet en dat de conformiteits- of overeenstemmingsprocedures zijn voltooid. Het wordt enerzijds gebruikt om de vrije handel binnen lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten wordt verhoogd.

Chemische resistentie en procesmedium


De chemische resistentie geeft aan dat een materiaal bestand is tegen bepaalde chemische stoffen of inwerkingen die in het proces voorkomen. Het procesmedium is de vloeistof, gas, een combinatie van beide of een vaste stof die in de installatie aanwezig is. Afhankelijk van de benodigde chemische resistentie ten opzichte van het procesmedium wordt een advies gegeven voor het juiste materiaal.

Conductor


De conductor op de breekplaatsensor is een materiaal bedoeld om warmte, elektriciteit of een andere vorm van energie te geleiden.

Cryogeen


Met Cryogeen (koudmakend) wordt aangegeven dat er gewerkt kan worden met extreem lage temperaturen. Crygene toepassingen zijn bijvoorbeeld geschikt voor het toepassen in processen met distikstof, diwaterstof en helium.

Drukpulsatie


Drukpulsatie is de benaming voor drukwisselingen. Reverse acting breekplaten staan met de bolle zijde richting het proces, waardoor dit type bij uitstekt geschikt is voor processen waar veel drukwisselingen optreden.

FDA


De FDA staat voor Food and Drug Administration en is een Amerikaans agentschap dat de kwaliteit van voedsel en medicijnen waarborgt door middel van controles en richtlijnen.

Samenwerking USP and FDA

Fragmentatie


Het onderverdelen van een vaste stof in verschillende fragmenten (de versplintering van de breekplaat).

Girdle


De girdle is een metalen of PTFE element voor de POS/VAC breekplaat. Zodra de duk in het systeem oploopt, wordt door het ontwerp van de gordel, de folie gecontroleerd in de richting van de messen geduwd en vindt er drukontlasting plaats.

Inductie


Bij inductie worden elektrische stromen in draden opgewekt door veranderingen in het aanwezige magnetische veld. Dit elektromagnetische proces in een elektrische stroomkring is gebaseerd op een ontdekking van Michael Faraday (1791-1867).

ISO-codes


ISO is een internationaal organisatie die kwaliteits-standaards ontwikkeld die door andere organisaties internationaal aanvaard zijn. De organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 163 landen.

Momentum


Met het momentum wordt het punt bedoeld waarop de breekplaat begint te scheuren/openen. Een `momentum` is een periode waarin een duidelijke beweging is te zien.

POS breekplaten


De POS-breekplaat is een drukontlasting-systeem voor zeer lage drukken. Het beschermt instrumenten en installaties tegen positieve overdrukomstandigheden.

Protective ring


De protective ring zit vast aan de breekplaat en verstevigt de breekplaat, zodat deze goed ingeklemd kan worden in de houder.

PTFE


Polytetrafluoroethylene is een chemische verbinding waarin alle waterstofatomen zijn vervangen door fluor. Hierdoor kan het toegepast worden bij hoge temperaturen, chemische resistentie en lage wrijving.

Rekgrens


Bij de rekgrens gaat het erom hoeveel het materiaal van de breekplaat kan oprekken. Dit is afhankelijk van de temperatuur, materiaal, aantal drukwisselingen, etc.

Seal


De seal zit tussen de breekplaat en de breekplaathouder of flens en zorgt voor een perfecte afdichting.

TUV Nederland


TUV is een onafhankelijke beoordeling provider in certificering, keuring, inspectie en trainingen. Sinds 1981 bevorderen ze veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en leefomgeving voor organisaties, overheid en samenleving met objectiviteit, onafhankelijkheid, transparantie, deskundigheid en integriteit als fundament. TUV Nederland

UD gecertificeerd


Per 1 januari 2013 wordt voor breekplaten de nieuwe ASME certificatie markering UD gebruikt die voldoet aan de ASME Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC) Pressure Vessels - Section VIII Division 1, Pressure Vessels Rupture Discs. Boiler and Pressure Vessel Certification

USP


De USP staat voor United States Pharmacopeia en is in het leven geroepen om kwaliteit van geneesmiddelen te waarborgen door middel van het stellen van standaarden. De wetenschappelijke non-profitorganisatie heeft als missie het beschermen en verbeteren van de internationale gezondheid.

Samenwerking USP en FDA

VAC breekplaten


De VAC-breekplaat is een nauwkeurige drukontlasting voor zeer lage druk. Het beschermt instrumenten/installaties tegen vacuüm/onderdrukomstandigheden.

PSI


PSI staat voor Pound-force per square inch en is de eenheid van druk. PSI wordt vaak omgerekend naar Bar of Pascal.

Bij Hitma geloven wij in meten is weten. Daarom maken wij op onze websites gebruik van cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat de website gebruiksvriendelijker wordt. Onze cookies hebben uitsluitend analytische, communicatieve of functionele doeleinden. Door verder te gaan op onze website accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Lees hier meer over wat Hitma vindt van privacy